با فرش های سوخته شده در منزل چه کنیم ؟

تا به حال برای شما پیش آمده که فرش هایتان بر اثر زغال قلیون و یا شمع و یا با آشپزخانه سوخته شود ؟ ترمیم سوختگی فرش میتواند کمی دشوار باشد به این خاطر قالیشویی توصیه میکند که به شدت از فرش های خود به خصوص دستباف در مقابل سوختگی ادامه مطلب…