تومور کندروسارکوما

کندروسارکوما اصطلاح کلی برای گروهی از تومورهای استخوانی ست که عمدتا از غضروف تشکیل شده اند و شامل تومور های low grade  با متاستاز‍‍‍‍‍پایین تا تومور aggressive high grade می باشد.

با توجه به اینکه در proximal اندام دیده می شود،بدخیم است (تومور غضروفی در proximal اندام بدخیم است مگر خلافش ثابت شود برخلاف distal اندام )

شایع ترین تومور استخوانی لگن و شانه بعد از میلیوم است و برخلاف استئوسارکوما رشد آهسته دارد و دیرتر رشد می کند.

توصیه میشود حتما به یک متخصص تومورهای استخوانی برای دریافت اطلاعات بیشتر مراجعه کنید.

انواع کندروسارکوما

انواع مختلفی از کندروسارکوما تعرف شده است که شامل :

-conventional chondrosarcoma : شامل ۹۰٪ کوندروسارکوما

– dedifferentiated chondrosarcoma

– clear cell chondrosarcoma

-mesenchymal chondrosarcoma

-juxtacortical chondrosarcoma

-secondry chondrosarcoma  : می تواند در یک ضایعه ی غضروفی خوش خیم که در گذشته ایجاد شده است؛ رخ دهد.

ازنظرهیستولوژی به سه grade تقسیم می شود:

(low grade)grade 1 : از نظر سیتولوژی شبیه enchondroma است و بیشتر سلول ها دارای هسته های بزرگ با ساختار کروماتینی باز هستند.

(intermediate grade) grade2 : در بیشتر سلول هل هسته های مجزا دیده می شود

(high grade) grade3 : میتوز در سلول هل و هسته های atyoic  مشاهده می شود.

هر چه grade بالاتر برود شیوع متاستاز بیشتر است.

ضایعات درجه ۱به ندرت متاستاز می دهد در حالی که ۱۰-۱۵٪ ضایعات درجه ۲ و بیشتر از ۵۰٪ ضایعات درجه ۳ متاستاز می دهند.

تظاهرات بالینی

  • درد : به صورت مبهم ، deep وآزار دهنده در هنگام شب
  • اختلال عملکرد اعصاب شبکه ی lumbosacral و یا اعصاب femoral همراه با ضایعات pelvic در مجاورت باندل های neurovascular
  • محدودیت حرکت مفاصل و اختلال عملکرد مفاصل : در کندروسارکوما که در نزدیکی مفصل باشد
  • شکستگی پاتولوژیک

تشخیص

تصویربرداری تشخیصی شامل : عکس ساده ی رادیوگرافی ، CT ، MRI

در عکس رادیگرافی ساده تومور  سارکوم به صورت ناحیه ی شفاف چند حفره ای با نقاط تیره ی ناشی از رسوب کلسیم دیده می شود و erosion  های جدید نیز مشاهده می شود.

درمان

درمان اولیه برای تمامی کندروسارکوما ها جراحی است . بهترین روش جراحی برداشتن کامل و گسترده ی ضایعات است.

رادیوتراپی و کموتراپی نقش محدودی در درمان اولیه ایفا می کنند ؛ در صورتی که تومور متاستاز بدهد و یا در مناطق غیرقابل دسترسی باشد، از آن ها استفاده می شود.

منبع : http://drmirkazemi.org/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c/%da%a9%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%a7%d8%b1%da%a9%d9%88%d9%85%d8%a7-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/

دسته‌ها: ریپورتاژ