به طور کلی شیوع تومورهای خوشخیم استخوانی بیشتر گزارش شده است اما این مسأله که تومورهای خوشخیم اغلب بی علامت هستند و تشخیص داده نمیشوند را نیز باید در نظر گرفت که با احتساب این احتمال شیوع این نوع تومورها حتی بیشتر است.

طبق بررسی های انجام شده در انجمن کنسر آمریکا گزارش شده است که در ایالات متحده هر ساله در حدود ۱۶۲۰ مرد و ۱۱۹۰ زن

(مجموعا ۲۸۱۰) تومور استخوانی تشخیص داده میشود که مجموعا ۱۴۹۰ نفر از آنها به این دلیل جان خود را از دست خواهند داد.

به طور کلی تخمین زده شد که از هر ۱میلیون نفر هرساله ۹ نفر به سرطان استخوان مبتلا میشوند که ۵ نفر مرد و ۴ نفر زن هستند.

در بررسی های انجام شده در ایتالیا هر ساله از هر ۱ میلیون نفر ۱۳ مرد و ۱۱ زن به تومورهای بدخیم استخوانی مبتلا میشوند. همچنین مر گ و میر به دلیل سرطان استخوان نیز دز مردان بیشتر گزارش شد (تقریبا ۱.۵ برابر)، بیشتر موارد تشخیص داده شده سن کمتر از ۵۹ سال داشتند.

از جنبه‌ی دیگر،در تمامی افراد از نوزاد تا ۷۴ ساله از هر ۱۰۹۹ مرد یک نفر (۰.۹٪) ، و از بین هر ۱۳۷۰ زن یک نفر (۰.۷٪) به سرطان استخوان مبتلا میشوند و میزان مرگ و میر به این دلیل بین مردان ۰.۵٪ و بین زنان ۰.۴٪ تخمین زده شده است.

میزان شیوع انواع سرطان های استخوان نیز بین هر دو جنس متفاوت است

نوع تومور زن مرد
کندروسارکوما ۲۹% ۳۰%
استئوسارکوما ۱۷% ۱۶%
کوردوما ۵% ۸%
سارکوم یویینگ ۱۴% ۱۴%

 

پس به طور کلی شیوع سرطانهای استخوان و مرگ و میر به این علت در زن ها کمتر است مگر در استئوسارکوم که بیشتر است یا در سارکوم یویینگ که در زن و مرد برابر است.

منبع: http://drmirkazemi.org/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c/%d8%aa%d9%88%d9%85%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%db%8c%d8%a7-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86/

دسته‌ها: ریپورتاژ